• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.13 (แพร่) เปิดยุทธการป้องกันลอบตัดไม้มีค่า-ล่าสัตว์ป่า บุกรุกแผ้วถางในพื้นที่อนุรักษ์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ วรรณา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เป็นประธานเปิดยุทธการป้องกันและปราบปราม การลักลอบตัดไม้มีค่า การล่าสัตว์ป่าและการบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ข้างเคียง ท้องที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึง 20 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นเวลา 3 วัน มีกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการจำนวน 100 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปราม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สำนักงานสนับสนุนป้องและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในสังกัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) อ.เมือง จ.แพร่

สำหรับการเปิดยุทธการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้มีค่า การล่าสัตว์ป่า และการบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และราษฎรจิตอาสาในการร่วมมือด้านการป้องปรามขบวนการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า ขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้มีค่า การล่าสัตว์ป่า และการบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยืดตามหลักกฎหมายตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบระมัดระวังโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด