• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) เร่งบูรณาการเชิงรุกป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ อ.เชียงดาว

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุมบูรณาการการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า ท้องที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายรัชพล แก้วจิตคงทอง ปลัดอำเภอเชียงดาว ฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมด้วยหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการบูรณาการปฏิบัติงานเชิงรุก ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับระยะยาวนั้นจะใช้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด