• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ปรึกษา รมว.ทส. พบปะให้กำลังใจเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ (อส.อส.)

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) เป็นประธานในกิจกรรม ทส. พบปะและให้กำลังใจเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) โดยมี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม ณ สถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดย ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่าสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากใช้เพียงหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหา ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีจิตใจด้านการอนุรักษ์ และมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับทรัพยากรป่าไม้ ให้เข้ามามีบทบาท ร่วมคิด ร่วมทำ ในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ซึ่งการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงปัญหาในการจัดการและข้อจำกัดต่างๆ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ รวมไปถึงการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับศักยภาพของเครือข่าย

ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้อุดหนุนงบประมาณเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ท้องที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งสิ้นจำนวน 35 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 25 เครือข่าย เครือข่ายหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 1 เครือข่าย กลุ่มเครือข่ายโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ และ เครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 โครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด