• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“ทุ่งหญ้าบุตาปอด” อู่ข้าวอู่น้ำของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ของผืนป่ามรดกโลก

“ทุ่งหญ้าบุตาปอด” ทุ่งหญ้าผืนกว้างใหญ่ที่มีตำนานและประวัติศาสตร์ เป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติปางสีดา พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของโป่งและทุ่งหญ้า ควรค่าแก่การดูแลรักษาแหล่งอาหารแห่งนี้เพื่อสัตว์ป่านานาชนิด

ทุ่งหญ้าบุตาปอด เป็นทุ่งหญ้าที่มีลักษณะคล้ายกับทุ่งหญ้ามอสิงโตที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ กล่าวคือในอดีตทุ่งหญ้าบุตาปอดเคยเป็นชุมชนของชาวบ้าน แต่เมื่อมีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติปางสีดา ก็ได้มีการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านได้ถูกทิ้งไว้เป็นพื้นที่รกร้างจนเกิดเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งถือว่าเป็นป่ารุ่นใหม่ โดยบริเวณทุ่งหญ้าดังกล่าว ยังมีโป่งแร่ธาตุ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่บริเวณนั้นได้หากิน เช่น กระทิง หมูป่า ช้างป่า เก้ง กวางป่า ฯลฯ และในบริเวณทุ่งหญ้านี้จะมีโป่งเทียมซึ่งอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้นำเกลือไปเสริมโป่งเดิมไว้ รวมถึงบริเวณดังกล่าวยังมีหอดูสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเฝ้าดูสัตว์ป่า เพื่อบริการนักท่องเที่ยวทั่วๆไป อีกด้วย

ทุ่งหญ้าบุตาปอด ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 41 ของประเทศไทย เนื้อที่ประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร แล้วยังเป็น 1 ใน 5 ของพื้นที่อนุรักษ์ในกลุ่มผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่อันประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ และจังหวัดสระแก้ว

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาสูงสลับขับซ้อน ความสูงตั้งแต่ 50 – 878 เมตร จากระดับน้ำทะเลความสมบูรณ์ของทัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทำให้เป็นต้นกำนิดของแหล่งน้ำหลายสายที่หล่อไหล และดำรงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไว้ จนกระทั่งผืนป่าดังกล่าว ได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ภายใต้ชื่อ “ดงพญาเย็น – เขาใหญ่” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ประกอบด้วยน้ำตก ทุ่งหญ้า ภูเขา จุดชมวิว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติปางสีดาก็มีความสวยงามไม่น้อยไปกว่าอุทยานแห่งชาติอื่นๆ อุทยานแห่งชาติปางสีดาขอแนะนำนักท่องเที่ยวที่สนใจท่านสามารถติดตามข่าวสารอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้ทางเพจ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้ที่เบอร์ 081-8621511 เพื่อสอบถามข้อมูลที่ท่านสนใจได้อีกหนึ่งช่องทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด