• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยาน​แห่งชาติศรีน่าน นำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำรวจสภาพป่าในพื้นที่

วันที่ 24 เมษายน 2565 นาย บัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยาน​แห่งชาติ​ศรีน่าน เปิดเผย​ว่า เจ้าหน้าที่​อุทยาน​แห่งชาติ​ศรีน่านพร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการบิน UAV นำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ปฏิบัติการบิน สำรวจสภาพป่าในพื้นที่รับผิดชอบของ อุทยาน​แห่งชาติ​ศรีน่าน ท้องที่ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน จำนวน 4 เที่ยวบิน ผลการบินไม่พบการกระทำความผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเส้นทางการบินแต่อย่างใด อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ประจำการอยู่บนเครื่อง เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับหรือนักบินแต่สามารถควบคุมได้ อากาศยานไร้คนขับมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามหลักแล้วอากาศยานไร้คนขับ คือ โดรน (Drone) นั่นเอง เป็นอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล ช่วยให้การลาดตระเวนเข้าถึงได้ทุกพื้นที่

จึงอาจกล่าวได้ว่า อากาศยานไร้คนขับคือเครื่องบินที่สามารถบินได้ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้นักบินประจำการอยู่บนอากาศยาน มีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงทั้งกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และกล้องอิฟาเรด (Infrared Sensor) สามารถบันทึกภาพระยะไกลได้แล้วแพร่ภาพสัญญาณมายังจอภาพ ที่สถานีภาคพื้นดิน ในเวลาที่ใกล้เวลาจริงมากที่สุด (Near Real Time: NRT) ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมองเห็นภาพในเวลาที่ใกล้เวลาเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนั้นอากาศยานไร้คนขับยังสามารถปฏิบัติภารกิจด้านข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ การค้นหาเป้าหมาย และการลาดตระเวนได้ โดยภาพที่ได้จากการใช้ UAV จะถูกส่งเป็นสัญญาณภาพหรือสัญญาณ วีดิทัศน์ของเป้าหมายไปยังศูนย์ควบคุม เพื่อทางศูนย์ควบคุมจะทำการแปลความหมายจากภาพแล้วนำข้อมูลไปใช้งานในด้านต่างๆ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด