• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานฯ เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตั้งเป้าหมายสร้างการรับรู้

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงานโดยการนำเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการทำงานในด้านต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องทราบว่า มีหน้าที่ทำอะไร และทำเพื่ออะไร พร้อมตั้งเป้าหมายว่าประชาชนจะได้รับอะไรจากการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด