• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปลัด ทส. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว อ่าวมาหยา อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

วันที่ 13 มีนาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) และ นายฑีฆาวุฒิ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ตรวจติดตามการเปิดให้บริการท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวโล๊ะซามะ เกาะพีพีเล ซึ่งเป็นจุดจอดเรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปชื่มชมธรรมชาติของอ่าวมาหยา ที่ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอีกครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา หลังจากที่ได้ทำการปิดพื้นที่ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้พักฟื้นมากว่า 3 ปี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า “ได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยของการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชื่นชมความงามของอ่าวมาหยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น (High Season) ของฝั่งทะเลอันดามัน ตามนโยบายเปิดประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ​

จากการตรวจติดตามจุดให้บริการต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี โดยเฉพาะบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวโล๊ะซามะ ซึ่งเป็นจุดจอดเรือสำหรับให้นักท่องเที่ยวขึ้นจากเรือ แล้วเดินไปตามทางยกระดับ เพื่อเข้าไปสัมผัสกับความงามของอ่าวมาหยา นั้น พบว่า มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีจุดให้บริการต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องสุขา ที่เหมาะสม ตามแผนการจัดทำเส้นทางใหม่ในการเข้าชมอ่าวมาหยา ทดแทนการจอดเรือบริเวณหน้าหาด เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ หลังจากที่ได้มีการพักฟื้นและฟื้นฟูบริเวณชาดหาด และปะการังน้ำตื้น มากว่า 3 ปี นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการนำเรือมาเทียบส่งและไปจอดรอตามจุดที่กำหนดไว้ ตามมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ตามขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity: CC) ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 4,125 คนต่อวัน จึงได้แบ่งให้มีการเข้าชมเป็นรอบจำนวน 11 รอบต่อวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. รอบละ 1 ชั่วโมง แต่ละรอบให้มีนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 375 คน และสามารถลงเล่นน้ำได้ในระยะไม่เกิน 50 เมตรจากชายฝั่ง

ดังนั้น เพื่อให้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเกิดความยั่งยืน สามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 นี้ได้ จึงขอฝากความร่วมมือไปยัง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตราการต่าง ๆ ที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้กำหนดไว้ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โดยการแสดงผลการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ก่อนเข้าพื้นที่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA และ SHA+ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการลงทะเบียนล่วงหน้าในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผ่านแอปพลิเคชันคิวคิว (QueQ) และไม่ขีดเขียน ทำลาย หรือนำทรัพยากรใด ๆ ออกจากอุทยานแห่งชาติ เพื่อช่วยกันรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงความสวยงามต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด