• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ เผย นทท. นมัสการรอยพระพุทธบาท ไม่หนาแน่นยอดจองคิว 68.25%

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องท่องเที่ยวแบบอุ่นใจและปลอดภัย ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งทางอุทยานฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด โดยให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม แสดงเอกสารใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด19 ภายใน 72 ชั่วโมง และหลักฐานการจองคิว ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด้านการสาธารณสุข และการปฐมพยาบาล รวมถึงรณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (พระบาทพลวง) เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจันทบุรีและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีความนับถือประเพณีศักดิ์สิทธิ์นี้สืบทอดมา ประเพณีนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใดไม่มีประวัติชัดเจน ทราบเพียงพบรอยพระพุทธบาทตั้งแต่ พ.ศ. 2397 โดยจะเปิดให้ขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ในช่วงเดือนปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี มีความเชื่อกันว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ดังที่ขอโดยให้ขอเพียง 1 อย่างเท่านั้น ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) นับเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รอยพระพุทธบาทพลวงขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินขึ้นไปถึงยอดเขาซึ่งมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่นั้นจะได้บุญสูง อีกทั้งยังเชื่อกันว่า การได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงบนยอดเขาคิชฌกูฏ เปรียบได้กับการเข้าเฝ้าองค์พระศาสดา ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในแต่ละปีจึงมีพุทธศาสนิกชนนับแสนหลั่งไหลมาสักการะรอยพระพุทธบาทด้วยความศรัทธาเป็นจำนวนมหาศาลในทุก ๆ ปี

ปัจจุบันระบบการรองรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้มาตรฐานสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำกัดจำนวน 4,050 คนต่อช่วงเวลา แต่จากสถิติ วันมาฆะบูชา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นจำนวนมาก แต่จากสถิติแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเพียง 2,773 คน คิดเป็น 68.25 % ของยอดจอง QueQ คิดเป็น 17.12 % ของจำนวนคนที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (CC)

นอกจากนั้นยังสามารถรองรับรถยนต์บริการ 16,000 คนต่อวัน เดินเท้าขึ้นพระพุทธบาท 200 คนต่อวัน ซึ่งยืนยันได้ว่าการขึ้นไปสักการะ “รอยพระพุทธบาทพลวง” หรือ “รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ” เพียงพอสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถรักษาระยะห่าง COVID-Free Personnel และสัมผัสธรรมชาติได้โดยปราศจากความความแออัด ภายใต้มาตรการ COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด มีระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด