• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน ซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายทัศเนศวร์ เพชรคง รายงานว่าซ้อม จัดทำแผนเผชิญเหตุทางทะเลเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายภารกิจ การฝึกซ้อมบุคคล ครุภัณฑ์ อุปกรณ์กู้ภัย และการปฐมพยาบาล จึงกำหนดให้ชุดปฏิบัติการกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 40 คน ใช้เรือ 701 เรือ 501 เรือ 998 และรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน จัดทำแผนเผชิญเหตุ

โดยได้จำลองสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชาวประมงเรืออับปางกลางทะเลเป็นการซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสมือนจริงเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การรับทราบเหตุเรือประมงอับปาง การเข้าช่วยเหลือ ด้วยชุดปฏิบัติการจากบนเรือเร็วและในพื้นที่น้ำของนักดำน้ำ การลำเลียงผู้ประสบภัยขึ้นเรือใหญ่ การปฐมพยาบาล การลำเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสขึ้นฝั่ง และการลำเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และจะได้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่องและจะรายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด