• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คณะอนุกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ลงพื้นที่ประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะอนุกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เดินทางลงพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อดูงานและรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จากนั้นเดินทางไปสวนเสือศรีราชา ดูงานและรับฟังข้อมูลการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ของ สวนเสือศรีราชา ก่อนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ เพื่อจัดทำมาตรฐานสวนสัตว์ตามมาตรา 33

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ได้ลงพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานและการจัดการสัตว์ป่า จากนั้นดูงานและรับฟังข้อมูลการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ของดอร์ฟินนาเรียมพัทยา เจ้าหน้าที่จากฟาร์มแกะพัทยาและสวนนกโชว์และรับฟังการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ของ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ พัทยา และร่วมประชุม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด