• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ส่งมอบรถน้ำดับเพลิง 700 ลิตร 20 คัน เพิ่มประสิทธิภาพเตรียมรับมือไฟป่า

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถน้ำดับเพลิง ขนาด 700 ลิตร จำนวน 20 คัน เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปี 2565 โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายบำรุง แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ลานจอดรถ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปี 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดมาตรการออกเป็น 3 ห้วงระยะเวลา 4 มาตรการ และ 5 กิจกรรม ซึ่งการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าเป็นส่วนสำคัญของมาตรการดังกล่าว จึงจัดซื้อรถดับเพลิงแบบปิคอัพ ถังน้ำความจุ 700 ลิตร จำนวน 20 คัน ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่า จำนวน 2 แห่ง และสถานีควบคุมไฟป่า จำนวน 3 แห่ง

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะ ที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้การควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 และคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้ส่งมอบรถบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้าย ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร อีกจำนวน 25 คัน ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคของสำนักสนองงานพระราชดำริ และสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ อีกด้วย

ทีมข่าว DNP news กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด