• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 3/2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (ตึก H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติฯ

 

โดยที่ประชุมได้รายงานการประชุมสมัชชารัฐภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 23 การนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก รายงานความก้าวหน้าการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก (Heritage Impact Assessments, HIAs) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรณีการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา สรุปผลการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี (โครงการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่แหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่)

พร้อมรายงานการจัดส่งเอกสารการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก การเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี อนุสัญญาว่าด้วย การคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พร้อมทั้งพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 และการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด