• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.9 (อุบลราชธานี) ตรวจสอบกิจการสวนสัตว์เสือตระการ จัดระบบสุขาภิบาลอย่างเหมาะสม

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) รายงานว่า ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่า ตรวจสอบกิจการสวนสัตว์ ชื่อสวนเสือตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีนางสาวสุพาพร พวงศรี ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้นำตรวจ

จากการตรวจสอบชนิดและจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองพบมียอดคงเดิม ได้แก่เสือโคร่ง จำนวน 20 ตัว และเสือดาว จำนวน 4 ตัว ตรวจสอบชนิดและจำนวนสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์มีจำนวน 5 ชนิด รวม 14 ตัว ได้แก่ นกแก้วอิเลคตัส จำนวน 2 ตัว นกแก้วบลูแอนด์โกลด์มาคอว์ จำนวน 7 ตัว นกกระตั้วใหญ่หงอนเหลือง จำนวน 2 ตัว นกกระตั้วแบร์อาย จำนวน 1 ตัว และนกแก้วเชสนัทมาคอว์ จำนวน 2 ตัว ตรวจสอบชนิดและจำนวนสัตว์ป่าต่างประเทศนอกบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ นกกระจอกเทศ จำนวน 1 ตัว นกค๊อกคาเทล จำนวน 2 ตัว และตรวจสอบการจัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าคุ้มครองพบว่าสัตว์ป่าคุ้มครองมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าทั้งหมด จากนั้นตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยทั่วไป พบว่าตกแต่งด้วยต้นไม้เล็ก–ใหญ่ ทั่วบริเวณ อากาศโปร่ง ร่มรื่น

สำหรับคอกเสือโคร่งและเสือดาวเป็นกรงตาข่ายแบบถัก ด้านหลังของกรงมีสนามหญ้า สำหรับไว้ให้เสือออกมาเดินเล่นและมีลวดไฟฟ้า มีสภาพแข็งแรงและปลอดภัย มีระบบสุขาภิบาลภายในกรงเลี้ยงที่ดี สถานที่เลี้ยงดูสัตว์ป่าพบว่ามีความเหมาะสม สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข จำนวน และขนาดของสัตว์ป่ามีความเหมาะสมสัมพันธ์กับขนาดของกรงเลี้ยงไม่มีการทารุณกรรมต่อสัตว์ บริเวณสถานที่เลี้ยงดูไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด