• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Sample Category Title

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นในการขยาย ‘อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว’ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว...

กรมอุทยานฯ ต้อนรับ จนท.สำนักเลขา CITES ตรวจเยี่ยมสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือกรงเลี้ยงในไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา...

‘ชุดเสือไฟ’ ทั่วประเทศ รับการตรวจเยี่ยมฝึกเพิ่มสมรรถนะ รับมอบเสบียงอาหารจาก ปลัด ทส.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง...

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง...

อุทยานฯ ศรีลานนา ซุ่มจับมอดไม้ ยึดไม้แปรรูป “ประดู่-ชิงชัน” มูลค่ากว่า 8 แสนบาท

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ตรวจยึดประดู่และไม้ชิงชันแปรรูป อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มูลค่า 839,140 บาท หลังรับแจ้งจากสายข่าว วันที่ 5...

อธิบดีฯ “อรรถพล” ร่วมประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาช้างป่า จังหวัดเลย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา...

กรมอุทยานฯ จับมือ จ.เลย จัดวิ่ง “ชุมชน คน ช้าง ป่า 2022” สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาช้างป่า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.55 น. นายอรรถพล เจริญชันษา...

ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ ทส. ลงพื้นที่ ขสป.ภูหลวง ติดตามการจัดการช้างป่าแบบประณีต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเดินทางไปยังพื้นที่ทุ่งหญ้าห้วยหินลับ...

กรมอุทยานฯ แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ ทุกด้าน ฟื้นฟูขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางรุ่งนภา...

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจง 4 ข้อร้องเรียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานฯ ร่วมเตรียมการรับเสด็จ ‘ในหลวง-พระราชินี’ ติดตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

อธิบดีฯ อรรถพล เน้นย้ำทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมคุ้มกันองค์กร ตั้งศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมมอบนโยบายหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ให้ทำงานร่วมกัน ดำริ...

กรมอุทยานฯ ประชุมฟื้นฟูประชากรเหยื่อเสือโคร่ง กลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตัดสินใจเชิงโครงสร้าง...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...