• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน้าแรกข่าวเด่นออนไลน์

ข่าวเด่นออนไลน์

‘ชุดเสือไฟ’ ทั่วประเทศ รับการตรวจเยี่ยมฝึกเพิ่มสมรรถนะ รับมอบเสบียงอาหารจาก ปลัด ทส.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง...

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง...

อุทยานฯ ศรีลานนา ซุ่มจับมอดไม้ ยึดไม้แปรรูป “ประดู่-ชิงชัน” มูลค่ากว่า 8 แสนบาท

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ตรวจยึดประดู่และไม้ชิงชันแปรรูป อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มูลค่า 839,140 บาท หลังรับแจ้งจากสายข่าว วันที่ 5...

อธิบดีฯ “อรรถพล” ร่วมประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาช้างป่า จังหวัดเลย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา...

กรมอุทยานฯ จับมือ จ.เลย จัดวิ่ง “ชุมชน คน ช้าง ป่า 2022” สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาช้างป่า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.55 น. นายอรรถพล เจริญชันษา...

ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ ทส. ลงพื้นที่ ขสป.ภูหลวง ติดตามการจัดการช้างป่าแบบประณีต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเดินทางไปยังพื้นที่ทุ่งหญ้าห้วยหินลับ...

กรมอุทยานฯ แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ ทุกด้าน ฟื้นฟูขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางรุ่งนภา...

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจง 4 ข้อร้องเรียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานฯ ร่วมเตรียมการรับเสด็จ ‘ในหลวง-พระราชินี’ ติดตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

อธิบดีฯ อรรถพล เน้นย้ำทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมคุ้มกันองค์กร ตั้งศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมมอบนโยบายหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ให้ทำงานร่วมกัน ดำริ...

กรมอุทยานฯ ประชุมฟื้นฟูประชากรเหยื่อเสือโคร่ง กลุ่มป่าตะวันตกและกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตัดสินใจเชิงโครงสร้าง...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

เก็บกู้แล้ว ซากอวน 30 กก. คลุมปะการังเกาะกระดาน เร่งแจ้งชาวเลปฏิบัติตาม พรบ.อุทยานฯ

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมนักดำน้ำเก็บกู้ซากอวนหนัก 30 กิโลกรัม ปกคลุมบนแนวปะการังเกาะกระดาน จ.ตรัง สำเร็จ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านปฏิบัติตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานฯ Kick off เดินหน้าเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 จ.แพร่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมกับ สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า และจังหวัดแพร่...