วันพฤหัสบดี, กันยายน 23, 2021

หน้าแรกข่าวอุทยานแห่งชาติศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ฝึกซ้อมแผนกู้ภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแนวดิ่ง

0
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายชม มาแดง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนกู้ภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแนวดิ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสอนภาคปฏิบัติ ณ ผาก่อรัก อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์กู้ภัยอุทยานฯที่ 1 (เชียงใหม่) ฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯแม่ปิง

0
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ จัดฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ว่าด้วยดำเนินซักซ้อมทบทวนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) และ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR )...

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม CPR การใช้เครื่อง AED

0
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ ทำการจัดฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การใช้เครื่อง AED การยกเคลื่อนย้าย และการใช้อุปกรณ์ประจำรถพยาบาลของอุทยานแห่งชาติ ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนจำนวนทั้งสิ้น 16...

อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน ซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเล

0
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายทัศเนศวร์ เพชรคง รายงานว่าซ้อม จัดทำแผนเผชิญเหตุทางทะเลเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายภารกิจ การฝึกซ้อมบุคคล ครุภัณฑ์ อุปกรณ์กู้ภัย และการปฐมพยาบาล จึงกำหนดให้ชุดปฏิบัติการกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 40 คน ใช้เรือ 701 เรือ 501 เรือ 998...