• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศูนย์กู้ภัยอุทยานฯที่ 1 (เชียงใหม่) ฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯแม่ปิง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ จัดฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ว่าด้วยดำเนินซักซ้อมทบทวนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) และ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR ) การยกเคลื่อนย้าย และการทำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแบบประยุกต์ ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนจำนวน 15 นาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการอบรมทบทวน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด