วันพฤหัสบดี, กันยายน 23, 2021

หน้าแรกข่าวส่วนกลางสำนักสนองงานพระราชดำริ

สำนักสนองงานพระราชดำริ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามโครงการฯพระราชดำริ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม

0
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา...