• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับมือ ซีพี เมจิ จัดกิจกรรม “ซีพี – เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” ปลูกป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีร่วมกับ ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการ “ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” เพิ่มผืนป่า ลดก๊าซเรือนกระจก ฟื้นฟูสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย ขับเคลื่อนเป้าหมายปลูกต้นไม้ 14,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวน 70 ไร่ ในปี 2564 ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ร่วมกับผู้บริหารของ บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด เป็นประธานฯ พร้อมนำพนักงาน ซีพี – เมจิ จิตอาสา เครือข่ายรักษ์พงไพร ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กล่าวว่า ผืนป่าบริเวณชำผักแพว ตำบลท่ามะปราง และ ตำบลชะอม จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญ การที่ประชาชนและเอกชน ร่วมกันปลูกและอนุรักษ์ป่าในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ซีพี – เมจิ ที่ร่วมขับเคลื่อนการเพิ่มผืนป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทำให้การพลิกฟื้นผืนป่าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายภูวนาถ โชคเพิ่มพูน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปี 2564 มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 14,000 ต้นบนผืนป่า 70 ไร่ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 50 ไร่หรือ 10,000 ต้นในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น และ ในวันนี้ได้เริ่มปลูกต้นไม้อีก 4,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุล ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด