วันพฤหัสบดี, กันยายน 23, 2021

หน้าแรกข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน สบอ.12 (นครสวรรค์)

0
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย A.W.Cooper และปลูกต้นเสลา ซึ่งเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นระลึกไว้จำนวน 1 ต้น

รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาบางกลอย รองรับพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

0
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจงคล้าย วรพงศธร...

กรมอุทยานฯ ​ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

0
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม...

รัฐมนตรีฯ ‘วราวุธ’ บันทึกเทปรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่ง เนื่องในวันเสือโคร่งโลก 2564

0
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) บันทึกเทปเนื่องในวันเสือโคร่งโลกประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งวันเสือโคร่งโลกนั้นจะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี แต่เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ไม่สามารถจัดงานเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจมาร่วมงานได้โดยตรง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงปรับเปลี่ยนการจัดงานแบบวิถีใหม่...

กรมอุทยานฯ ​ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

0
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร...

ไทยเฮ! มติคณะกรรมการมรดกโลก ขึ้นทะเบียน ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ เป็นมรดกโลก

0
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กว่า 6 ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ....

ปลัด ทส. เปิดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก” ชื่นชมประชาชนหวงแหนผืนป่า

0
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก : โอกาส/ปัญหาอุปสรรค/เสียงจากพื้นที่” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Video Conference ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประสานความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนฮาลา-บาลา ไปสู่การเป็น มรดกอาเซียน...

ทส. ยันพร้อมร่วมมือ IUCN และทุกองค์กร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

0
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวกรณี ประเทศไทยเตรียมถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ IUCN รวมถึงจะถอนการเสนอป่าแก่งกระจานจากการขึ้นเป็นมรดกโลก นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงพร้อมให้ความร่วมมือกับ IUCN...

กรมอุทยานฯ บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ และ นางกรภัทร ดำรงค์ไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล...