• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘รัฐมนตรีฯ วราวุธ’ ย้ำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ ต้องเคารพในความเป็นธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์นิตยสาร “คิด” ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2564 (Creative Thailand) นิตยสารออนไลน์ (online magazine) ที่เผยแพร่ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ และผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ถึงแนวทางการการส่งเสริม “การท่องเที่ยวสีเขียว” หรือ Green Tourism ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้มาตรการผ่อนปรนของสถานการณ์โควิด-19

โดยในช่วงตอนหนึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภายใต้วิถีใหม่ ว่า “จากนี้ไป เราจะมีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวในทุก ๆ อุทยานฯ เพื่อการรักษาความสมบูรณ์ของพื้นที่ ทุกคนที่เข้าไปจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ทำลายพื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของเหล่าสรรพสัตว์ หรือแม้กระทั่ง ไม่ประกอบอาหารในพื้นที่ค้างแรม ที่จะเป็นการรบกวนทั้งสัตว์และนักท่องเที่ยวคนอื่น รวมถึงต้องมีการปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือกับอุทยานฯ ในการดูแลรักษาพื้นที่มากขึ้น เช่น ไม่ทิ้งขยะไว้ในพื้นที่

และนับจากนี้ไปการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานฯ ทุกคนจะต้องให้เคารพในความเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ให้แนวนโยบายใหม่กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทุกคนไว้ว่า จะต้องมีความเข้มแข็งและเข้มงวด แต่ไม่ใช่แข็งกร้าว จะต้องมีความอ่อนน้อม ถ้อยทีถ้อยอาศัย แต่ไม่ใช่อ่อนแอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงการให้การต้อนรับ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของพวกเราทุกคนไว้ด้วยเช่นกัน”
ที่มา..กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด