• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน ฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำ เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานสากล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรฝึกอบรมรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำ โดยมี นายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) อ.พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร เลขาสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) และ นายชนันพัทธ์ สุรชัยกุลวัฒนา สถาบัน CMAS ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันให้สามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เกณฑ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล และเพื่อรองรับภารกิจของอุทยานแห่งชาติให้มีความปลอดภัย ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรมดำน้ำ และเทคนิคการสอนไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและเต็มความสามารถ เป็นไปตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตร ระดับผู้ฝึกสอบดำน้ำ (One star Instructor) รุ่นที่ 4 มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติข้างเคียง เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 ราย ซึ่งจัดอบรมในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ที่ผ่านมา และหลักสูตร ระดับนักดำน้ำกู้ภัย (Rescue Diver) รุ่นที่ 5 มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติข้างเคียง เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ 7 ราย  นอกจากนี้ได้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมนักดำน้ำขั้นพื้นฐาน Open Water จำนวน 2 ราย ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา รวมผู้ผ่านการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 18 ราย โดยมี นายชนันพัทธ์ สุรชัยกุลวัฒนา สถาบัน CMAS สหพันธ์โลกใต้น้ำ (สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย) และคณะ เป็นวิทยากรจิตอาสาในการฝึกอบรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด