• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมโครงการ ‘ปลูกป่า ล้านไร่’ ปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดชุมพร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วย พร้อมด้วย นายสาธิต ตันติกฤตยา ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า ล้านไร่ จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี นายสมพร ปัจจิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาคเอกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำหรับโครงการปลูกป่าครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและบำรุงรักษาป่าส่งเสริมศักยภาพป่าในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งเสริมสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่  โดยปลูกป่าพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ชนิดกล้าไม้ป่าชายเลน โกงกางใบใหญ่ 2,000 ต้น พังกาหัวสุมดอกแดง 500 ต้น พังกาหัวสุมดอกขาว 689 ต้น จิกทะเล จำนวน 11 ต้น รวมกล้าไม้ 3,500 ต้น และมีการปล่อยสัตว์น้ำปูดำชนิดไข่ จำนวน 100 ตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด