• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแม่ปิง จัดกิจกรรมปลูก​ป่ากว่า 20,000 กล้า รวมเนื้อที่ 200 ไร่ บนพื้นที่มาตรา 64

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง พระพัลลภ ญาณปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรมาราม ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ตามมาตรา 64 พรบ.อุทยาน​แห่งชาติ​ พ.ศ.2562 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดย อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม รวมเนื้อที่ 200 ไร่ โดยมีพันธุ์กล้าไม้ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ ต้นรัง ต้นเหียง ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง ต้นมะแฟน ต้นชิดตะเคียน ต้นยางนา ต้นกราด ต้นพะยอม และต้นกระบาก รวมจำนวนกล้าไม้ทั้งหมด 20,000 กล้า บริเวณห้วยผาตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านก้อท่า ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โดยภายในงานดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​ก่อนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการจัดกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด