• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา พร้อมเปิดการท่องเที่ยวเสมือนจริงออนไลน์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติธรรมชาติอ่างกา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จากนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย และนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรม อุทยานฯ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายยุทธพงศ์ ไชยศรี นายอำเภอจอมทอง นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธี ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

นายธัญญา กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน อันเป็นการช่วยหนุนเสริม ภารกิจของกรมอุทยานฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน การปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาให้มีความสมบูรณ์ คำนึงถึงคนทุกกลุ่มให้มีความเท่าเทียมกัน ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศ ในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง จึงเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯ และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เมื่อผนวกกับการสื่อความหมายธรรมชาติในรูปแบบที่เข้าถึงได้ในพื้นที่ และแบบออนไลน์ จึงเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสูงที่สุดของไทยและเป็นต้นแบบการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่อุทยาน ซึ่งการมอบเส้นทางครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างความเข้าใจสู่สังคม

สำหรับ อ่างกา เป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นป่าภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย มีความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตที่พบได้ยาก เนื่องจากสภาพพื้นที่หนาวตลอดทั้งปี และมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของป่าดึกดำบรรพ์ จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญและเสน่ห์ของผืนป่าให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนในวงกว้าง แต่ที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 กรมอุทยานฯได้ประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นโอกาสให้ธรรมชาติและระบบนิเวศหลายแห่งได้ฟื้นตัว นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality มาใช้เป็นการท่องเที่ยวแบบ Virtual Tour หรือทัวร์เสมือนจริงในพื้นที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับทัวร์ออนไลน์ สอดแทรกความรู้ คำอธิบายเกี่ยวกับพันธุ์พืช สภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รวมไปถึงแว่น VR หรือเครื่องสวมหัวเพื่อดู VR เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง โดยสามารถเข้าชมได้ทาง https://my.treedis.com/tour/bb43303a

ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ขอบคุณ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ที่มาร่วมดำเนินการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติฯ ในการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงพันธุ์พืช โดยการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนและเยาวชนให้มีความรู้สึกหวงแหนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นและขยายความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ไปอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด