• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมรวมพลัง KICK OFF เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไข้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง KICK OFF ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ” โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และนายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ ได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด