• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯดอยหลวง ห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพ​ประจำปีผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ประกอบด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมา จำนวน 98 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการติดตามดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมแก่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด