• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯศรีลานนา พัฒนาศักยภาพชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถปฏิบัติตามยุทธวิธีได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึก จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และครูฝึก จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ทั้งนี้ นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ปี 2562-2564 ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2565 ร่วมกับ นายสุริยา ใจจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา นายปราโมท สุขสถิตย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว นายณัฐกุล ขันทะสอน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม และนางสาวน้ำทิพย์ กาศรีวิชัย หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริบ้านขุนปั๋ง ณ ห้องปฏิบัติการการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด