• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯธารเสด็จ-เกาะพะงัน ร่วมกิจกรรมอบรมนักดำน้ำอาสาสมัคร ปฏิบัติงานใต้น้ำ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสนธยา ปุรินทราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน รายงานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างนักดำน้ำอาสาสมัคร ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้ร่วมฝึกอบรมการดำน้ำและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเบื้องต้นด้านภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมฝึกปฏิบัติงานใต้น้ำ เพื่อเพิ่มจำนวนนักดำน้ำอาสาสมัครในพื้นที่ สำหรับช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด