• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯลำน้ำน่าน เตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว คุมเข้มมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่​ 22 ตุลาคม​ 2564​ นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ตามมาตรการการท่องเที่ยวแบบ New Normal และมาตรฐาน DMHTTA และจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ประกอบการแพส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ภายใต้“สวัสดิการภายในอุทยานแห่งชาติ” เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการฯเดิม

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมไปถึงด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดการขยะที่ถูกต้อง การรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ให้ถูกต้องเหมาะสม และได้กำชับเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ของการเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุทางน้ำทุกกรณี หัวหน้าอุทยานฯ เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ถือปฏิบัติตามที่ประชุมอย่างเคร่งครัด และในการนี้ได้ชี้แจงถึงการเตรียมการปรับเปลี่ยนการดำเนินการประกอบกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติให้ถูกต้องตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด