• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯหาดเจ้าไหม ติวเข้มส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Lifeguard ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำ (Lifeguard) ระหว่างวันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

การฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล (life Guard) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยว ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำตามมาตรฐานสากล โดยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล (Llife Guard) มีเครือข่ายอาสาสมัคร ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างเครือข่าย Life Guard แห่งประเทศไทย เพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่าวสาร ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด