• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ช้างป่าพังยายเกตุ กินได้ร่างกายปกติ สัตวแพทย์ยังเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวมัชฌมณ แก้วพฤหัสชัย หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) รายงานการดูแลช้างป่าพังยายเกตุ โดยวันนี้ สัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาช้างป่าอำเภอท่าตะเกียบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าติดตามอาการช้างป่าพังยายเกตุ พบว่า ช้างป่าสามารถกินอาหารได้ปกติ (กล้วย ข้าวโพด สับปะรด เต่าร้าง อาหารเม็ดสำหรับช้าง) โดยเจ้าหน้าที่ให้กินโปรตีนอัลบูมินไข่ขาวและวิตามินบำรุงร่างกายใส่ในกล้วย

พฤติกรรมทั่วไป ช้างป่าพังยายเกตุมีลักษณะการก้าวเดินช้า ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ปกติในช้างป่าวัยชรา สามารถขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระได้ปกติ โดยค่าคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย = 3/5 (1 = ผอมมาก 2 = น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = น้ำหนักมาตรฐาน 4 = น้ำหนักเกินมาตรฐาน 5 = อ้วน) อาการโดยรวมทั่วไปปกติ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่คอยสังเกตอาการ และรายงานสัตวแพทย์ทุกวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด