• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ เผยลาดตระเวนครอบคลุมกว่า 87% ตั้งเป้าปีงบ 65 ต้องครบ 100%

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยมีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 24 หน่วย หัวหน้าฐานปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ฐาน หัวหน้าชุดสายตรวจส่วนกลาง จำนวน 4 ชุด เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สามารถลาดตระเวนพื้นที่ป่าได้ครอบคลุม 87.7 % จากพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 1.35 ล้านไร่ ถือเป็นการลาดตระเวนป่าครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุด นับตั้งแต่มีการนำระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้ในการคุ้มครองรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ.2561 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลาดตระเวนพื้นที่ป่าได้ 73.79 % ปีพ.ศ. 2562 ลาดตระเวนพื้นที่ป่าได้ 75.50 % นับว่าเป็นสถิติการลาดตะเวนป่าที่ดีขึ้นตามลำดับ

นายอดิศักดิ์ฯ กล่าวว่า “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติอื่นๆทั่วประเทศ ได้รับมอบนโยบายด้านการเฝ้าระวังดูแลรักษาพื้นที่ป่า จากนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยให้ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่า ล่าสัตว์ หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ออกลาดตะเวนป่าจำนวนทั้งสิ้น 1,327 ครั้ง 5,174 วัน สามารถลาดตระเวนป่าได้เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 25,563 กิโลเมตร มีสถิติการจับกุมดำเนินคดี 33 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 38 คน ของกลางไม้พะยูง 19 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.47 ลูกบาศก์เมตร ไม้สัก 15 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.3 ลูกบาศก์เมตร ไม้กฤษณา 192.4 กิโลกรัม”

นายอดิศักดิ์ฯ ยังกล่าวอีกว่า ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยกำหนดวิสัยทัศน์งานด้านการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ว่าจะต้องลาดตระเวนป่าให้ได้ 100% ภายในปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไว้สืบไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด