• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติไหวตัว ทิ้งของกลางสัตว์ป่าควบคุมมูลค่านับแสนกว่าบาท

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่า สตูล จ.สตูล เข้ารับมอบสัตว์ป่าต่างประเทศของกลางจากศุลกากรสตูล หลังพบงูหลามต้นไม้และ กิ้งก่าอินโด วางทิ้งอยู่บริเวณริมป่าชายเลน บริเวณเกาะปูยู ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล


นายประมวล สังข์ทอง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบ ไม่พบตัวผู้กระทำผิด พบสัตว์ป่า จำนวน 34 ตัว ประกอบด้วย งูหลามต้นไม้ (Emeraid tree boa) จำนวน 18 ตัว (ราคาประเมินตัวละ 6,000) และ กิ้งก่าอินโด จำนวน 16 ตัว (ราคาประเมินตัวละ 5,000 บาท) มูลค่าราคาประเมินรวม 188,000 บาท โดยสัตว์ป่าของกลางดังกล่าว เป็นสัตว์ป่าควบคุม ตาม พ.ร.บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 23 ห้ามนำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าควบคุมโดยมิได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้นำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสตูล สำหรับของกลางได้นำส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา เพื่อเก็บรักษาต่อไป

“สัตว์ป่าควบคุม” หมายความว่า สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมตาม พ.ร.บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ตามมาตรา 23 ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด