• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยาน​ฯหมู่เกาะชุมพร สำรวจทำความสะอาดแนวปะการัง ตรวจสอบการวางลอบอวน

วันที่ 29 กันยายน 2564 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร นำโดยนายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร ทำการสำรวจปะการัง พร้อมทำความสะอาดแนวปะการัง และตรวจสอบการวางลอบ อวน และอุปกรณ์ทำการประมงอื่นๆ ที่ทำลายทรัพยากรในทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร บริเวณกองหินแพ และเกาะหลักแรด ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และข้อสั่งการของท่านผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ (นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินการ พบขยะลอยทะเล ประมาณ 130 กิโลกรัม โดยแยกเป็น เหล็ก ประมาณ 100 กิโลกรัม เชือกอวน ประมาณ 30 กิโลกรัม และขวดแก้ว ประมาณ 3 ลูก และได้ทำการนำมารวบรวมไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด