• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผอ.สบอ.16 ตรวจความพร้อมเตรียมเปิดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

วันที่ 25 กันยายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้นำตรวจความพร้อมสำหรับการเปิดการท่องเที่ยว บริเวณแหล่งท่องเที่ยวยอดดอย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกม.ที่ 31 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังม่วง ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยว โดยอาคารศูนย์บริการมีการปรับปรุงภายในสำหรับบริการนักท่องเที่ยว มีเครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติเบื้องต้นสำหรับบริการเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวและมีการใช้สื่อสมัยใหม่ในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถชมภาพธรรมชาติได้แบบ real time และสามารถตัดใจในการเลือกท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ได้ปลูกต้นพญามะขามป้อมดง (Cephalotaxus mannii Hook.f.) วงศ์ CEPHALOTAXACEAE ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่น ขึ้นได้ในป่าดิบเขา ค่อนข้างหายาก ควรค่าแก่การปลูกเพื่อการอนุรักษ์ ไว้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.ที่ 31 ด้วย


นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังคงปิดการท่องเที่ยวอยู่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนกำหนดที่จะการเปิดท่องเที่ยวนั้นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงประเด็นในเรื่องของการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีการเปิดรับนักท่องเที่ยว เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดเพียงบางจุดก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยจะพิจารณาเปิดเฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลา พร้อมมีมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดตั้งแต่ก่อนเข้าพื้นที่อุทยานฯ รวมทั้งควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด