• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อช.แม่ปิง สนธิกำลังออกลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกตัดไม้มีค่าในพื้นที่

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง และ ผู้ช่วยอุทยานฯ ได้เปิดยุทธการสนธิกำลัง ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกตัดไม้มีค่า ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) จำนวน 8 ชุด และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ (แมงกะบี้ขาว) จำนวน 1 ชุด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ และภัยคุกคามในด้านต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และพื้นที่ใกล้เคียงโดยเน้นให้ความสำคัญ ในเรื่อง ของการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ เน้นการปฏิบัติงานบูรณาการ, สนธิกำลังในหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียง และให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด