• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯศรีลานนา คุมเข้มมาตรการโควิด พร้อมเปิดท่องเที่ยวแพเขื่อนแม่งัดฯ 10 ก.ย. นี้

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายเกรียศักดิ์ ถนอมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยนายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับอำเภอแม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า กำนันบ้านเป้า และชมรมผู้ประกอบการท่าเรือเรือนแพเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมกันดำเนินการซักซ้อมมาตรการในการเปิดการท่องเที่ยวและพักแรม (Test Readiness) ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว ไม่ให้เกิน จำนวน 200 คน/วัน/ช่วงเวลา เพื่อป้องกันการแออัดของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักแรมและรับประทานอาหาร บริเวณเรือนแพภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต้องทำการจองล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้น ไม่มีการรับนักท่องเที่ยว Walk in ทุกกรณี และให้รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 50 คน/แพประกอบการ/ช่วงเวลา โดยงดเว้นกิจกรรมในลักษณะสวนน้ำและสวนสนุก ห้ามนำเข้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  2. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมธรรมชาติ บริเวณจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และทำกิจกรรมนันทนาการ เฉพาะบริเวณลานกางเต็นท์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยแม่วะ โดยรองรับได้ไม่เกิน 50 คน/ช่วงเวลา และสามารถกางเต็นท์พักแรมบริเวณลานกางเต็นท์ได้ไม่เกิน 50 คน/วัน
  3. ร้านอาหารสวัสดิการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ยังไม่เปิดให้บริการ
  4. การเปิดรับนักท่องเที่ยวในระยะแรก ยังไม่รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  5. นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิธีใหม่ แบบ New Nornal ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด โดยต้องผ่านจุดคัดกรองและรายงานตัวรับการสอบประวัติจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือ อสม. ก่อนการเข้าอุทยานแห่งชาติทุกกรณี พร้อมทั้งลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอปพลิเคชัน Que-Q ลงทะเบียน เข้า-ออก ผ่านแอปพลิเคชั่น THAI-CHANA และ CM-CHANA ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นระยะตามสถานที่ที่จัดไว้ให้ภายในอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้กำหนดเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในระยะแรก เฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด