• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ คว้าคะแนนประเมิน ITA ภาครัฐ 88.44 คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายธัญญา​ เนติ​ธรรม​กุล​ อธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผลการประเมิน กรมอุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ ได้คะแนนเฉลี่ย 88.44 คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 85.28 คะแนน

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม 8,300 หน่วยงาน มีประชาชนเข้ามาร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 1,331,588 ราย แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 471,794 ราย และผู้รับบริการภาครัฐ 859,794 ราย ถือว่าเป็นการประเมินที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งผลการเมิน ITA ประจำปี 2564 พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล และการให้บริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อหน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งในด้านความสะดวกและความเป็นธรรมในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และในแง่การเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสและมีผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด