• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) วางแผนบูรณาการปราบปราม การลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ถนอนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า นายประเวช มาลีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วยนายประมวล ขันทะธง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายดิสสกุล ธรรมสานุกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อย นายทรงวุฒิ เชื้ออินต๊ะ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี นายสนธยา บุตรดี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.38 (อมก๋อย)ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อมก๋อย และชุดปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจกรมทหารพราน 36 เข้าประชุมบูรณาการวางแผนและมาตรการการปฏิบัติการร่วมป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในเขตป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่

จากสถานการณ์ การลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมีนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลกระทำในลักษณะเป็นกระบวนการ จึงได้จัดการการประชุมเพื่อหารือวางแผนและมาตรการการปฏิบัติการขึ้นในครั้งนี้ เพื่อการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สัก ประดู่ แดง ชิงชัน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมาย ตามแผนสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้อที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปในในรูปแบบของการสนธิกำลัง เพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของการปกป้องพื้นที่ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด