• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ พิจารณา 6 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A.Slade กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยเพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) และสามารถควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 6 โครงการ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงาน ภาครัฐของกรมมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด