• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแม่วงก์ จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564  นายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จัดกิจกรรม “โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ” โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) พร้อมด้วยนายอำเภอปางศิลาทอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูจำนวนประชากรสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยและติดตามสถานภาพสัตว์ป่าชนิดพันธุ์สำคัญ ส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 1-13 สิงหาคม 2564 รวมจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ กวางป่า จำนวน 32 ตัว และไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา จำนวน 70 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด