• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯดอยสุเทพ-ปุย จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พ.ศ. 2564

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายสุทิน พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย รายงานว่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านผานกกก ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ริม โครงการหลวงแม่สาใหม่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ภายใต้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ณ บ้านกองขานืหมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ รวมจำนวนกล้าไม้ 200 ต้น โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงเป็นประธานในพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด