• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) ติดตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฯ และป้องกันไฟป่า อช.ศรีลานนา

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมด้วยนายปราโมท สุขสถิตย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว นายพยุงพงศ์ ลูกบัว หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง นายณัฐกุล ขันทะสอน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม นายธีรภาพ ปุสธรรม หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านขุนปั๋ง นายอำนาจ ใจมอย หัวหน้าโครงการสถาณีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน นายนุชิต จันทาพูน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา และหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ ศล.1-10 ในฐานะคณะทำงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ชุดที่ 7

โดยได้ให้การต้อนรับ นายบรรจง ยศวิทยากุล ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เพื่อมาตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข่าร่วมและการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด