• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯศรีลานนา บินสำรวจผืนป่าพร้อมจัดชุดเดินเท้าลาดตระเวนพื้นที่ ไม่พบการกระทำผิด

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการบินลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบสภาพป่าหลังจากการเกิดไฟป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ในท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โดยยังได้จัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) เพื่อดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ แบ่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า จำนวน 5 ชุด ชุดที่ 1 ลาดตระเวนบริเวณ​ป่า​ทิศ​ตกบ้าน​ก๊อตป่าบง​ ม.11​ ต.ปิง​โค้ง​ อ.เชียงดาว​ ชุดที่ 2 ลาดตระเวนบริเวณป่าห้วยผาปูน ม.3 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว ชุดที่3 ลาดตระเวนบริเวณป่าดงกำ ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว – แนวเขตสวนป่า ออป. ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง ชุดที่ 4 ลาดตระเวนบริเวณห้วยกิ่วหมาแดง ม.7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว และชุดที่5 ลาดตระเวน บริเวณป่าห้วยแม่กั๊วะ ม.9 ต.แม่หอพระ – ห้วยผากั๊บ ม.6 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ การบินลาดตระเวน และสำรวจตรวจสอบสภาพป่า โดยใช้การสำรวจตามระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ไม่พบปัจจัยคุกคามในพื้นที่ และไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด


อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงตอนบน มีสัตว์ป่า นานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกม่อนหินไหล อ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ (วันที่ 5 ธันวาคม 2530)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด