• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแม่ยม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จนท.พิทักษ์ป่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแม่ยม ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายพนักงานราชการ และบุคคลภายนอก ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ยม โดยการดำเนินการทดสอบ เป็นไปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID 19 มีตรวจคัดกรอง จำนวน 2 จุด บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณจุดคัดกรอง และให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยด้วย

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) เป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกายทหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อประเมินระดับความสามารถความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว ว่าร่างกายและสุขภาพว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็ง นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ เหมาะกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะสมตามนโยบายของ นายวราวุธ​ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการติดตามดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ให้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมแก่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด