• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการพัฒนาป่าไม้ฯพระราชดำริบ้านหญ้าคา จัดกิจกรรมครูป่าไม้ให้ความรู้นักเรียน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอัศนัย นิลพุดซา หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผย​ว่า​โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านหญ้าคา ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครูป่าไม้ สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียน​ ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร ​ร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านภูไทยพัฒนา

โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ แบบ “โฮมรูม” หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มไม่เกินกลุ่มละ 20 คน มีการฝึกปฏิบัติหรือทำกิจกรรมตามแนวทางหนังสือคู่มือ และแบบฝึกหัดประกอบกิจกรรมครูป่าไม้ กิจกรรมเหล่านี้จะจัดที่บ้านนักเรียน หรืออาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หรือบ้านผู้ใหญ่บ้าน หรืออื่นๆ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ที่มีครูป่าไม้เปรียบเสมือน พี่ชาย พี่สาว ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันร่วมกันทำกิจกรรม ครูป่าไม้ จะเข้าทำกิจกรรมนักเรียนเป้าหมายแต่ละหมู่บ้าน โดยดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดการทำกิจกรรม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด