• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘ครูป่าไม้’ อช.น้ำตกแม่สุรินทร์ ให้ความรู้นักเรียน ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่​ 3 สิงหาคม​ 2564 นายไพโรจน์ อินทมาตร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ได้ร่วมกับ นายไพโรจน์ อินทมาตร์ หัวหน้าโครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่-แม่สะงา) ร่วมให้ความรู้กับนักเรียนจำนวน 45 คน ตามโครงการครูป่าไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนในสัปดาห์ที่ 1 โครงการครูป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยขาน ท้องที่หมู่ที่ 3 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ครูป่าไม้ คือ ครูของน้องๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลคือ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูป่าไม้จะเข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกให้แก่น้องๆ นักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ เกิดความรักธรรมชาติ และรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติของทุกคนในชาติสืบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด