• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ระบาดสู่วัวแดงห้วยขาแข้ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ หัวหน้าพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์ความรุนแรงและการเฝ้าระวัง ไม่ให้โรคลัมปี สกิน ที่กำลังระบาดในสัตว์เลี้ยงลามระบาดสู่วัวแดง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าสวนราชการ และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ

โดย นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้กล่าวรายงานสรุปถึงสถานการณ์ และการเฝ้าระวัง โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เฝ้าระวังมาตั้งแต่ทราบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค โดยให้เจ้าหน้าที่ออกประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือราษฎรในพื้นที่ ไม่นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใกล้แนวเขตอย่างเด็ดขาด และได้จัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ลาดตระเวนเฝ้าระวัง จำนวน 20 คน เฝ้าระวังเป็นจุด ๆ เพื่อป้องกันการลักลอบนำสัตว์มาเลี้ยงในพื้นที่ และผลักดันสัตว์ป่าที่จะออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มาอย่างต่อเนื่อง ได้ก่อสร้างห้างนั่งแอบดูสัตว์ชั่วคราว บริเวณแนวเขตของพื้นที่รับผิดชอบ หอสูง 9 เมตร ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้นั่งเฝ้าสัตว์ ไม่ให้สัตว์ป่าออกนอกป่าอนุรักษ์ และไม่ให้สัตว์เลี้ยงของราษฎรเข้าไปในป่า มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืนนำสัตว์มาเลี้ยง 1 ราย ส่วนจุดที่พบสัตว์เลี้ยงในจังหวัดอุทัยธานี ที่ตาย อยู่ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประมาณ 15 – 20 กิโลเมตร

สำหรับ โรคลัมปี สกิน สาเหตุหลักติดต่อทางแมลงดูดเลือด ดังนั้นในทางปฎิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรค โดยเฉพาะกับสัตว์ป่า เป็นเรื่องที่ยาก แต่จากนี้ไป จะให้เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำส้มควันไม้ที่ได้รับมาจากวัดท่าซุงรอบๆ บริเวณจุดที่วัวแดงอยู่ชุกชุม และ จะปฎิบัติตามแนวทางป้องกันโรคที่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แนวทางปฎิบัติไว้อย่างเคร่งครัด ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด