• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์ผ้าทอมือ ลายเม็ดข้าวสาร อีกหนึ่งอัตลักษณ์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเม็ดข้าว

วันที่ 21 พ.ค.67 เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งระหว่างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถราง บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเหล่าคณะข้าราชบริพาร นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้บังคมทูลถวายเสื้อผ้าฝ้ายด้นมือ ลายเม็ดข้าวสาร ให้กับพระองค์ท่าน
สำหรับผ้าฝ้ายด้นมือ ลายเม็ดข้าวสาร เป็นหัตถศิลป์พื้นถิ่นของชาวชุมชนออนใต้ จ.เชียงใหม่ โดดเด่นในเรื่องของ “ผ้าทอ” ที่มีกลุ่มทอผ้าบ้านปงห้วยลานเป็นศูนย์เรียนรู้และสาธิตการทอผ้า เป็นการรวมกลุ่มของสตรีครูภูมิปัญญาที่พัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน มีการเปิดบ้านให้เรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าและการแปรรูปผ้า ตั้งแต่กระบวนการเก็บฝ้าย การอีดฝ้าย ปั้นด้าย ไปจนถึงการทอผ้า ต่อมาได้มีการพัฒนาการแปรรูปผ้าทอ เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างอัตลักษณ์ให้กับผ้าทอแต่ละผืน โดยการปักผ้าเป็นลวดลายต่างๆให้มีความวิจิตรสวยงามลายเม็ดข้าวสาร เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเม็ดข้าว อันเกิดความอุดมสมบูรณ์จากแหล่งน้ำในพื้นที่ นั่นคือ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน มาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านบุศกร วงค์แก้วแปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
กระทั่ง เมื่อวันที่ (10 พฤษภาคม 2567) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมทอดพระเนตร ไร่อิซาเบลลา (Isabella Plantation) ณ ริชมอนด์พาร์ค (Richmond Park) สหราชอาณาจักร พร้อมทั้งทรงฉลองพระองค์ด้วยเสื้อผ้าฝ้ายด้นมือ ลายเม็ดข้าวสาร ที่มีสีสันที่วิจิตรงดงาม ซึ่งเป็นฉลองพระองค์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด